Hệ thống sẽ ngừng hoạt động từ 8h ngày 22/09/2013 đến 17h30 cùng ngày để phục vụ việc bảo trì bảo dưỡng